TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Diadem gór polski

Wykaz szczytów należących do Diademu Gór Polski. Zdobyte /.

L.p. Szczyt (wysokość) Mikroregion i mezoregion
KARPATY ZACHODNIE
1 Wielka Czantoria
995 m n.p.m.
Beskid Śląski
Pasmo Stożka i Czantorii
2 Klimczok
1117 m n.p.m.
Beskid Śląski
Pasmo Klimczoka
v
3 Skrzyczne
1257 m n.p.m.
Beskid Śląski
Pasmo Baraniej Góry
(Pasmo Wiślańskie)
v
4 Czupel
933 m n.p.m.
Beskid Mały
Grupa Magurki Wilkowickiej
v
5 Łamana Skała
(Madohora)

929 m n.p.m.
Beskid Mały
Grupa Łamanej Skały
(Beskid Andrychowski)
6 Wielka Racza
1236 m n.p.m.
Beskid Żywiecki
Grupa Wielkiej Raczy
(Worek Raczański)
7 Pilsko
(Góra Pięciu Kopców)

1542 m n.p.m.
Beskid Żywiecki
Grupa Pilska i Romanki
8 Jałowiec
1111 m n.p.m.
Beskid Żywiecki
Pasmo Jałowieckie
v
9 Babia Góra
1725 m n.p.m.
Beskid Żywiecki
Pasmo Babiogórskie
v
10 Polica
1369 m n.p.m.
Beskid Żywiecki
Pasmo Policy
v
11 Bukowiński Wierch
940 m n.p.m.
Beskid Żywiecki
Pasmo Podhalańskie
(Beskid Orawsko-Podhalański)
v
12 Lasek (Łosek)
868 m n.p.m.
Beskid Makowski (Średni)
Pasmo Laskowskie,
Pewelskie i Żurawnicy
13 Babica
728 m n.p.m.
Beskid Makowski (Średni)
Pasmo Babicy,
Barnasiówki i Chełmu
(Beskid Myślenicki)
14 Koskowa Góra
867 m n.p.m.
Beskid Makowski (Średni)
Pasmo Koskowej Góry
(Beskid Myślenicki)
15 Lubomir
904 m n.p.m.
Beskid Makowski (Średni)
Pasmo Lubomira i Łysiny
(Beskid Myślenicki)
v
16 Luboń Wielki
1022 m n.p.m.
Beskid Wyspowy
(Beskid Myślenicki)
v
17 Ćwilin
1072 m n.p.m.
Beskid Wyspowy v
18 Mogielica
1170 m n.p.m.
Beskid Wyspowy v
19 Modyń
1029 m n.p.m.
Beskid Wyspowy
20 Jaworz
921 m n.p.m.
Beskid Wyspowy
Pasmo Łososińskie
v
21 Turbacz
1310 m n.p.m.
Gorce
Gniazdo Turbacza
v
22 Lubań
1225 m n.p.m.
Gorce
Pasmo Lubania
v
23 Radziejowa
1262 m n.p.m.
Beskid Sądecki
Pasmo Radziejowej
v
24 Jaworzyna Krynicka
1114 m n.p.m.
Beskid Sądecki
Pasmo Jaworzyny Krynickiej
v
25 Kraczonik
934 m n.p.m.
Beskid Sądecki
Pasmo Leluchowskie
26 Jaworze
882 m n.p.m.
Beskid Niski
Góry Grybowskie
(Beskid Grybowski)
v
26n Kozie Żebro
888 m n.p.m.
Beskid Niski
Góry Grybowskie
(Beskid Grybowski)
27 Lackowa
997 m n.p.m.
Beskid Niski
Góry Hańczowskie
(Hańczowskie Góry Rusztowe)
(Beskid Gorlicki)
v
28 Wątkowa
846 m n.p.m.
Beskid Niski
Pasmo Magurskie
(Beskid Magurski)
(Beskid Gorlicki)
29 Baranie
754 m n.p.m.
Beskid Niski
Beskid Dukielski
30 Kamień
857 m n.p.m.
Beskid Niski
Pasmo Graniczne
Przeł.Beskid nad Czeremchą - Przeł. Łupkowska)
31 Tokarnia
778 m n.p.m.
Beskid Niski
Pasmo Bukowicy
32 Żar
883 m n.p.m.
Pieniny
Pieniny Spiskie
v
33 Trzy Korony (Okrąglica)
883 m n.p.m.
Pieniny
Pieniny Właściwe
v
34 Wysoka
(Wysokie Skałki)

1050 m n.p.m.
Pieniny
Małe Pieniny
v
35 Starorobociański Wierch
2176 m n.p.m.
Tatry Zachodnie v
36 Krzesanica
2122 m n.p.m.
Tatry Zachodnie v
37 Świnica
2301 m n.p.m.
Tatry Wysokie
(Tatry Wschodnie)
38 Rysy
2499 m n.p.m.
Tatry Wysokie
(Tatry Wschodnie)
v
KARPATY WSCHODNIE
39 Słonny (pn.-zach.)
668 m n.p.m.
Góry Sanocko-Turczańskie
Góry Słonne
40 Słonny (pd.-wsch.)
668 m n.p.m.
Góry Sanocko-Turczańskie
Góry Słonne
41 Jaworniki
908 m n.p.m.
Góry Sanocko-Turczańskie
Żuków
42 Trohaniec
939 m n.p.m.
Bieszczady
(Bieszczady Zachodnie)
(Bieszczady Wysokie)
Otryt
43 Łopiennik
1069 m n.p.m.
Bieszczady
(Bieszczady Zachodnie)
(Bieszczady Wysokie)
Pasmo Łopiennika i Durnej
44 Wołosań
1071 m n.p.m.
Bieszczady
(Bieszczady Zachodnie)
(Bieszczady Wysokie)
Pasmo Wołosania
i Chryszczatej
(Wysoki Dział)
45 Wielka Rawka
1307 m n.p.m.
Bieszczady
(Bieszczady Zachodnie)
(Bieszczady Wysokie)
Pasmo Graniczne
v
46 Tarnica
1346 m n.p.m.
Bieszczady
(Bieszczady Zachodnie)
(Bieszczady Wysokie)
Pasmo Połonin
v
MASYW CZESKI
47 Wysoka Kopa
1126 m n.p.m.
Góry Izerskie
Grzbiet Wysoki
v
48 Śnieżka
1602 m n.p.m.
Karkonosze
Czarny Grzbiet
(Główny Grzbiet)
v
49 Skalny Stół
1282 m n.p.m.
Karkonosze
Kowarski Grzbiet
(Główny Grzbiet)
v
50 Łysocina
1188 m n.p.m.
Karkonosze
Lasocki Grzbiet
(Grzbiety Południowe)
v
51 Okole
721 m n.p.m.
lub ~715 m n.p.m.
Góry Kaczawskie
Grzbiet Północny
(Grzbiet Zachodni)
52 Maślak - Folwarczna
720 m n.p.m.
Góry Kaczawskie
Grzbiet Południowy
(Grzbiet Zachodni)
53 Baraniec
723 m n.p.m.
lub ~720 m n.p.m.
Góry Kaczawskie
Grzbiet Południowy
(Grzbiet Zachodni)
54 Skopiec
724 m n.p.m.
lub ~718 m n.p.m.
Góry Kaczawskie
Grzbiet Południowy
(Grzbiet Zachodni)
v
55 Poręba
671 m n.p.m.
Góry Kaczawskie
Grzbiet Wschodni
56 Krzyżna Góra
654 m n.p.m.
Rudawy Janowickie
Góry Sokole
57 Skalnik
945 m n.p.m.
Rudawy Janowickie
v
58 Trójgarb
778 m n.p.m.
Góry Wałbrzyskie
Masyw Trójgarbu i Krąglaka
59 Chełmiec
851 m n.p.m.
Góry Wałbrzyskie
Masyw Chełmca
v
60 Borowa
853 m n.p.m.
Góry Wałbrzyskie
Rybnicki Grzbiet
61Waligóra
936 m n.p.m.
Góry Kamienne
Góry Suche
v
62 Lesista Wielka
851 m n.p.m.
Góry Kamienne
Masyw Dzikowca
i Lesistej Wielkiej
63 Szeroka
842 m n.p.m.
Góry Kamienne
Góry Krucze
64 Jański Wierch
697 m n.p.m.
Góry Jastrzębie
65 Róg
715 m n.p.m.
Góry Stołowe
Zawory
66 Szczeliniec Wielki
919 m n.p.m.
Góry Stołowe
v
67 Orlica
1084 m n.p.m.
Góry Orlickie i Bystrzyckie
Góry Orlickie
v
68 Jagodna pn.
~980 m n.p.m.
Góry Orlickie i Bystrzyckie
Góry Bystrzyckie
69 Jagodna
977 m n.p.m.
Góry Orlickie i Bystrzyckie
Góry Bystrzyckie
v
70 Włodarz
811 m n.p.m.
Góry Sowie
Masyw Włodarza
71 Wielka Sowa
1015 m n.p.m.
Góry Sowie v
72 Szeroka Góra
~770 m n.p.m.
Góry Bardzkie
Grzbiet Wschodni
73 Kłodzka Góra
765 m n.p.m.
Góry Bardzkie
Grzbiet Wschodni
v
74 Kowadło
989 m n.p.m.
Góry Złote
Góry Złote i Bialskie
v
75 Postawna
1117 m n.p.m.
Góry Bialskie
Góry Złote i Bialskie
76 Suchoń
964 m n.p.m.
Masyw Śnieżnika
Krowiarki
77 Śnieżnik
1424 m n.p.m.
Masyw Śnieżnika v
78 Biskupia Kopa
890 m n.p.m.
Góry Opawskie
Masyw Biskupiej Kopy
v
79 Ślęża
718 m n.p.m.
Masyw Ślęży v
WYŻYNY POLSKIE
80 Łysica
612 m n.p.m.
Góry Świętokrzyskie
Łysogóry
(Pasmo Łysogórskie)
v