TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Gorlicka Odznaka Górska

Gorlicka Odznaka Górska - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt Wysokość (m n.p.m.)
1 Góra Zamkowa 424
2 Góra Cmentarna 357
3 Pustki 446
4 Cieklinka 512
5 Maślana Góra 753
6 Chełm 779
7 Ferdel 640
8 Magura Wątkowska 846
9 Magura Małastowska 813
10 Sucha Homola 708
11 Rotunda 771
12 Jaworzyna Konieczniańska 881
13 Kozie Żebro 847
14 Góra Jawor 723
15 Lackowa 997