TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Korona Beskidu Makowskiego

Korona Beskidu Makowskiego - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt Wysokość (m n.p.m.)
1 Lubomir 904
2 Łysina 891
3 Koskowa Góra 867
4 Zembalowa 859
5 Kotoń 857
6 Stołowa Góra 841
7 Golec 811
8 Babica 727
9 Chełm 603
10 Dalin 566