TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Korona Gór Bardzkich

Korona Gór Bardzkich - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt Wysokość (m n.p.m.)
1 Kłodzka Góra 765
2 Ostra Góra 751
3 Jelenia Kopa 747
4 Grodzisko 734
5 Jedlak 658
6 Góra Wszystkich Świętych 648
7 Wilczak 637
8 Podzamecka Kopa 615
9 Bardzka Góra Kalwaria 582
10 Obszerna 573