TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Korona Gór Kamiennych

Korona Gór Kamiennych - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt Wysokość (m n.p.m.)
1 Waligóra 936
2 Suchawa 928
3 Kostrzyna 906
4 Włostowa 903
5 Jeleniec 902
6 Bukowiec 898
7 Turzyna 895
8 Rogowiec 870
9 Ruprechticki Szpicak 880
10 Lesista Wielka 851
11 Szeroka 842
12 Stożek Wielki 841
13 Dzikowiec Wielki 836
14 Końska 813
15 Kopica 803
16 Sokółka 801
17 Kobyla Góra 758
18 Stożek Mały 750
19 Święta Góra Lubawska 701
20 Krucza Skała 680