TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Korona Gór Sanocko-Turczańskich

Korona Gór Sanocko-Turczańskich - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt Wysokość (m n.p.m.)
1 Trohaniec 939
2 Jaworniki 909
3 Kamienna Laworta 768
4 Jawor Soliński 741
5 Wielki Król 732
6 Brańcowa 677
7 Słonny 668
8 Mały Król 641
9 Słonna 639
10 Czalnia 576