TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Korona Gór Sowich

Korona Gór Sowich - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt Wysokość (m n.p.m.)
1 Wielka Sowa 1015
2 Mała Sowa 972
3 Kalenica 964
4 Słoneczna 960
5 Kozia Równia 930
6 Rymarz 913
7 Popielak 856
8 Malinowa 839
9 Wroniec 835
10 Szeroka 827
11 Włodarz 811
12 Gołębia 810
13 Młyńsko 777
14 Jedlińska Kopa 725
15 Osówka 716