TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Korona Gór Stołowych

Korona Gór Stołowych - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt Wysokość (m n.p.m.)
1 Szczeliniec Wielki 919
2 Skalniak 915
3 Błędne Skały 853
4 Narożnik 851
5 Białe Skały 800
6 Krucza Kopa 721
7 Róg 715
8 Skalne Grzyby 700
9 Urwisko Batorowskie 700
10 Radkowskie Skały 600