TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Korona Gór Wałbrzyskich

Korona Gór Wałbrzyskich - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt Wysokość (m n.p.m.)
1 Borowa 853
2 Chełmiec 851
3 Trójgarb 778
4 Chełmiec Mały 776
5 Wołowiec 776
6 Kozioł 774
7 Mały Wołowiec / Mały Kozioł 720
8 Kręglak 692
9 Węgielnik 621
10 Jagodnik 619