TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Korona Masywu Ślęży

Korona Masywu Ślęży - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt Wysokość (m n.p.m.)
1 Ślęża 718
2 Radunia 573
3 Szczytna 466
4 Wieżyca 415
5 Gozdnica 316