TREK PHOTO

Świat jest jak książka. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną stronę.
Nigdy nie rezygnuj z marzeń. Gdzieś, kiedyś, wreszcie, jakoś wszystkie się spełnią.

Korona Rudaw Janowickich

Korona Rudaw Janowickich - spis szczytów.
Zdobyte szczyty oznaczone są pogrubieniem. Zdobyte /.

Korony Gór

Lp. Szczyt Wysokość (m n.p.m.)
1 Skalnik 945
2 Dzicza Góra 881
3 Wołek 878
4 Wielka Kopa 871
5 Rudnik 853
6 Wilkowyja 776
7 Świnia Góra 751
8 Lwia Góra 718
9 Krzyżna Góra 654
10 Sokolik 642